top of page

Výstava Light Scapes

Autor
Yasuhiro Chida (JP)

22. 3. – 23. 3. 2024 | 19:00–23:59 
26. 3. – 21. 4. 2024 | 10:00–18:00 | ÚT–NE

 

Výstava Krajiny světla / Light Scapes představila tvorbu japonského umělce Yasuhira Chidy v prostorách Muzea církevního umění v Plzni. 

Minimalistické světelné instalace dokázali velmi silně zapůsobit na návštěvníky a dávali vyniknout historickým prostorám i cenným muzejním exponátům. Díla Yasuhira Chidy zkoumají témata jako je prostor a nicota, ticho a zvuk, světlo a tma, klid a ruch. Díla okouzlí jak náročné profesionály z oblasti výtvarného umění, tak ty, kteří se rádi nechají polapit a unášet silou současného umění, aniž by o něm měli nezbytně nějaké hlubší povědomí. 

 

Yasuhiro Chida je jedním z nejvýznamnějších umělců světelného umění současnosti. Pravidelně vystavuje v Evropě, Asii i USA. Ani v Plzni nevystavuje poprvé, jeho díla jste mohli vidět v rámci předešlých ročníků festivalu umění a světla BLIK BLIK. 

V rámci výstav proběhli akce pro veřejnost, komentované prohlídky a tvůrčí dílny pro školy. 
VÍCE O DOPROVODNÉM PROGRAMU

*Výstava není bezbariérová
 

KDE | Muzeum církevního umění Františkánská

Land Scapes_reklama online 1500x1000px.jpg
DSC03187xTop.jpg
krajina světla
Instalace | BLIK BLIK

INSTALACE

Wel

KDE | Studna uprostřed rajské zahrady

Dílo vzniklo přímo pro dané místo - studnu, která je určitým meziprostorem. I zde umělec pracuje s těmi nejzákladnějšími fyzikálními zákony jako je gravitace nebo hydrostatika. Ty pojímá jako jakési jistoty tohoto světa. „Wel“ je staroanglické slovo pro dobře, hojně, velmi. V dnešní angličtině se používá tvar „well“. „Well“ znamená i studna.

rajská zahrada.jpeg

Brocken 1

KDE | Křížová chodba
Zvuková kompozice
Yasuhiro Chida

Ústředním tématem tohoto díla je nicota. Divák je obklopen tisíci světelnými paprsky. Jen divák, paprsky a prožitek. Jedná se o zážitek nicoty (prostoru) vytvořený nicotou (dírami).

Brocken 1.jpg

Contour

KDE | Kaple sv. Barbory
 

Paprsek světla vykreslující horské masivy, které do dokonalosti dotváří až naše představivost a zkušenost. 

Digitálních audiovizuální zařízení vždy mají svoje limity co se týče rozlišení. Snažíme se je neustále vylepšovat a posouvat dál, ve snaze, aby nám nabídla co nejkomplexnější zážitek. Ten ale můžeme získat jen když vyjdeme ven z našich pracoven a obýváků a podíváme se kolem sebe. Svět, který nás obklopuje má to nejvyšší rozlišení a nabízí ten nejlepší vjem.

contour.jpg

Myrkviðr

KDE | První patro
Zvuková kompozice: Asako Miyaki
 

I přesto, že na první pohled může toto dílo připomínat vesmír nebo pohyby nebeských těles, není to vlastně zobrazení ničeho konkrétního. Co je pro člověka nejsilnějším zážitkem? Právě to se snaží toto dílo vyjádřit. 

Chida zkouší na tuto otázku odpovědět skrze hledání limitů lidského vnímání. Při terénní práci v horách, jeskyních nebo architektonických prostorech zkoumá vliv prostoru a času, světla a tmy na naše vnímání. Myrkviðr vychází z těchto zkušeností a Chida vytváří prostor tak, že ho okleští na absolutní minimum. Jen pohybující se světlo a vlákna. A přece z toho vzniklo něco, co připomíná nekonečný vesmír. Není to ale jen vesmír, který obklopuje naši planetu, ale vesmír jako celek. Tedy i to v nás, protože my jsme jeho součástí. Každá naše buňka. Každá kapka vody. Snítko prachu. Milimetr nylonového vlákna, který je také součástí vesmíru. Vesmíru, který se zhmotňuje divákovi přímo před očima. Na dosah ruky. 

Myrkviðr je v severské mytologii označení pro „temný les“. 

myrkvidr.jpg

Analemma

KDE | Letní refektář
Zvuková kompozice: Yasuhiro Chida
 

Obklopuje vás 20 kilometrů tenkých bílých vláken. Kdyby tam nebyly, nejspíš byste si prostoru kolem sebe ani nevšimli. 

Co definuje prostor kolem nás? Jak ho zachytit a zhmotnit? Tuto otázku si kladli  umělci v minulosti ve snaze převést prostor do plochy, a pokládá si ji i současný japonský světelný umělec Yasuhiro Chida.

Prostor nevnímáme - nevidíme ho, nemůžeme se ho dotknout. Vnímáme spíš to, co ho narušuje, to co do něj vstupuje. Fyzikálně je prostor definován jako nekonečný trojrozměrný útvar koncipovaný ve třech lineárních dimenzích. Někdy zjistíme, že v určitém prostoru je nám dobře - ať už jsme venku nebo uvnitř - a nevíme, čím přesně to je. Prostor dokážeme zachytit skrze pohyby těla - představte si tanečníky nebo sportovce, a to, jak skrze svá těla definují prostor. 

analemma.jpg

0,04

KDE | Bývalá mnišská cela
 

Myšlenka tohoto díla vychází ze „šiši-odóši“ (plašit jelena), což je objekt v japonské zahradě vyrobený z bambusu. Šisi-odóší se naplní vodou, nakloní, narazí na kámen na zemi a vydá zvuk. Japonci v něm objevili krásu „ma“ - sílu v meziprostorech. V tomto díle převedl Chida zvukový objekt na objekt světelný. 

0,04 ilustruje vztah mezi základními prvky vesmíru - časem a prostorem - pomocí světla a použitím dvou fyzikálních zákonů - povrchového napětí vody a gravitace. Představuje malý fragment našeho vnímání, myšlení a představivosti. 

0,04 ml je objem jedné kapky vody.

0,04.jpg

Kalamatoria

KDE | U recepce
 

Kalamatoria je socha, která není vytvořena z klasického materiálu jako je kámen, kov nebo dřevo. Je tvořena prázdným prostorem, který je definovaný tenkými zlatými drátky. Vnímáte ten prostor, který je jinak neviditelný a nedotknutelný? Před vámi se vznáší 216 vzdušných krychlí. Krychle je dokonalá - symetrická a jednoduchá. Toto dílo představuje krásu prostoru jako takového. 

Blik-121.jpg

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentovaná prohlídka výstavy Light Scapes / Krajiny světla

středa 10. 4. od 16:30

Komentovaná prohlídka výstavy s odborným komentářem. V rámci programu se dozvíte více o umělci, jeho tvorbě, vystavených dílech i o tom, jak výstava vznikala. Tématem bude mimo jiné i japonský koncept “ma” (meziprostor), a to, jak je zachycen v dílech Yasuhira Chida. 

Zdarma k zakoupené vstupence.

 

Rodinné dopoledne v rajské zahradě

neděle 21. 4. od 10:00

Piknik v muzeu? V rajské zahradě? Proč ne! Zajistíme deky a nápoje. Vy si přineste klubíčko vlny. Inspirujeme se tvorbou Yasuhira Chida a budeme motat, vytvářet nové prostory a učit se je vnímat. 

Zdarma k zakoupené vstupence. 

PRO ŠKOLY

Komentovaná prohlídka výstavy Light Scapes / Krajiny světla pro školy 

26. 3. – 21. 4./denně kromě pondělí
Délka: 60 min

Cena: 50 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma
Kontakt: Linda Suchánková, 774 027 078
, proskoly@depo2015.cz
Výstava je vhodná pro 2. st. ZŠ a SŠ
 

Vážené pedagožky, vážení pedagogové,
rádi bychom Vás a Vaše studenty pozvali na výstavu světově známého japonského umělce Yasuhira Chida KRAJINY SVĚTLA / LIGHT SCAPES, která je součástí světelného festivalu Blik Blik. Vstupte do světa světelných zázraků a prostorových zážitků, kde se setkává minulost s přítomností a informační zahlcení ustupuje harmonii a klidu. Přinášíme Vám jedinečn
ou příležitost proniknout do fascinujícího světa současného japonského umění a seznámit se s konceptem „ma“(meziprostor) v bývalém klášteře, nyní muzeu církevního umění (Františkánská ulice).

Cílem je nabídnout nové možnosti vnímání prostoru a seznámit se s technikami informační hygieny a mindfulness, které mohou posílit mentální odolnost proti moderním výzvám. 
Komentovaná prohlídka zahrnuje seznámení se s tématy programu, prohlídku děl a části muzea, kreativní nácvik mindfulness technik a prostor pro diskuzi, kde mohou studenti sdílet své dojmy a zkušenosti.

DOPROVDNY_PROGRAM
bottom of page