top of page

CerebriTREE

Autor
Pavel Liška

Co je důležité, je očím neviditelné… CerebriTREE, strom jako symbol komunikace. Světelná instalace multimediálního umělce Pavla Lišky vizualizuje lidským očím neviditelné procesy odehrávající se "kdesi uvnitř“. Tok životadárné mízy, přeměna kyslíku na oxid uhličitý, komunikace mezi faunou a florou. Stejně jako v lidském mozku, i ve stromě neustále probíhá sdílení informací, o kterém ani nevíme, často ho ani neovlivníme a přeci se děje.

VSTUP ZDARMA | Kopeckého sady

IMG_8533.JPEG
IMG_8525.JPEG
bottom of page